Verloskundigenpraktijk Montferland Wehl Volg ons op Twitter
Over de praktijk : Kwaliteit en visie
 
Hoe waarborgen wij onze kwaliteit en visie als verloskundigen?
Wij proberen dit op meerdere vlakken te waarborgen. Allereerst staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsjaarregister van Verloskundigen. Om ingeschreven te blijven volgen we nascholingen, nemen deel aan overleggen (gynaecologen / verloskundigen / huisartsen) en spreken protocollen af. Voor de regio Achterhoek en de Liemers is VSV de Slinge het samenwerkingsverband van eerste- en tweedelijns zorgverleners (o.a. verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, kinderartsen), hier zijn we uiteraard lid van. Ook bij het Rijnstate Ziekenhuis zijn we regelmatig aanwezig bij overleggen.
Daarnaast werken we in de praktijk volgens de standaarden van de KNOV (beroepsgroep van verloskundigen).

Er is een intensieve samenwerking van ons als verloskundigen en de gynaecologen en huisartsen in de regio. Onlangs is er een hevige discussie ontstaan over de verloskundigenzorg in Nederland. Kort door de bocht zou de verloskundige de zwangere vrouw te laat naar de gynaecoloog laten gaan waardoor er onnodig risico genomen zou worden. Wij zijn er trots op dat uit onze jaarcijfers duidelijk blijkt dat in onze verloskundigenpraktijk hier geen sprake van is! Cijfers zijn na te lezen in het LVR document van de praktijk. Echter het is niet altijd even makkelijk de cijfers te interpreteren. Zijn er vragen naar aanleiding van deze cijfers dan horen wij dit graag. Wij zijn eerder te voorzichtig. Als een zwangere om wat voor een reden dan ook naar de gynaecoloog is gegaan en het blijkt niet nodig te zijn geweest, dan zal de gynaecoloog deze vrouw ook altijd weer naar ons terug sturen. Het is natuurlijk een wisselwerking. Merkt de gynaecoloog dat wij geen risico nemen dan zullen ze ook sneller mensen weer naar ons toe sturen.

Vervolgens proberen we d.m.v. een evaluatieformulier voor de zwangere en haar partner inzicht te krijgen in onze zorgverlening en vraag naar verbeterpunten en suggesties. Deze worden maandelijks besproken en zorgen zonodig voor veranderingen (bijv. telefonisch spreekuur). Daarnaast hebben we samen met onze collega's uit de Verloskundigenpraktijk Zevenaar / Rijnwaarden regelmatig overleggen en intervisie zoals een goed functionerende achterwachtsregeling.

Kwaliteit is veel omvattend: aspecten binnen de medische zorg, emotionele zorg, praktische zorg (bv bereikbaarheid maar ook zorgvuldigheid etc.) en psychosociale zorg. Vanuit welke invalshoek wordt er naar kwaliteit gekeken, door de patiënt, de medicus, de zorgverzekeraar, de overheid?

Kwaliteit is veel omvattend: aspecten binnen de medische zorg, emotionele zorg, praktische zorg (bv bereikbaarheid maar ook zorgvuldigheid etc.) en psychosociale zorg. Vanuit welke invalshoek wordt er naar kwaliteit gekeken, door de pati‘nt, de medicus, de zorgverzekeraar, de overheid?

Het is naar onze mening belangrijk om te beseffen dat datgene wat wij als verloskundigen van belang achten, binnen onze kwaliteitszorg, dit niet zondermeer zo ervaren hoeft te worden door de patiënt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet alle wensen honoreren als wij dit niet medisch verantwoord vinden. Naar onze mening is kwaliteit ook altijd een verbeterpunt en nodigen wij je van harte uit om kenbaar te maken hoe onze dienstverlening is ervaren.

De KNOV(Koninklijke Organisatie van Verloskundigen) heeft een mooie visie omschreven die gelezen kan worden via de volgende link: http://www.knov.nl/over-de-knov/tekstpagina/406/missie-en-visie/hoofdstuk/807/knov-visie/