Verloskundigenpraktijk Montferland Wehl Volg ons op Twitter
Over de praktijk : Klachtenregeling
 

Heeft u een klacht? Onderstaand kunt u lezen hoe onze verloskundigenpraktijk hiermee omgaat.

De gehele begeleiding door ons als verloskundigen, zwangerschap, bevalling en kraambed, proberen we natuurlijk  zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Maar mocht u toch nog vragen hebben, of twijfels. Of mogelijk bent u ontevreden over onze zorg. Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk. Misschien is er sparke van een misverstand en kunnen we dat uit de weg ruimen. Rond de 24 weken zwangerschap vragen wij altijd naar de tevredenheid van u als client. En na de geboorte krijgt u een uitgebreid evaluatieformulier. 
Het kan echter soms lastig zijn u over een klacht te uiten. Dan kan het fijn zijn en aparte afspraak te maken en iemand mee te nemen om u te ondersteunen tijdens een gesprek.

Het is handig uw klacht met de verloskundige te bespreken waar het over gaat. Als u contact opneemt zullen we dan ook proberen met deze persoon een afspraak te maken om alles rustig door te spreken.

Contact met de Verloskundigenpraktijk Montferland Wehl.
In eerste instantie kunt u contact opnemen met onze manager Judith Snelder.
Dit kan telefonisch: 06-23393218 of via info@verloskundigen-mw.nl

Mocht een eerste gesprek of reactie onvoldoende opleveren en wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies of uw klacht met iemand anders bespreken? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris. Dit kan ook als u het prettig vindt om geholpen te worden bij het indienen van een klacht.
Klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met u klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Zij helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris helpt u en ons om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Contact met de klachtfunctionaris.
De verloskundigenpraktijk is aangesloten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).
U kunt contact opnemen met een klachtenfunctionaris via de CBKZ website.

De manager probeert, eventueel samen met de klachtfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Heeft u een geschil?
U kunt een geschil indienen bij de Geschilleninstantie Verloskunde.
Als u er met de manager en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Een klacht indienen kan bij de secretaris Geschilleninstantie Verloskunde:
Mw. E. van Machelenbergh, tel. 073-689 1890, Email: mailto:evanmackelenbergh@knov.nl.