Verloskundigenpraktijk Montferland Wehl Volg ons op Twitter
Zwanger, en nu? : Controles
 
Als verloskundigen begeleiden we de fysiologische/normaal verlopende zwangerschap, de bevalling en het kraambed. We doen dit in samenwerking met gynaecologen en huisartsen, fysioterapeuthen, dietisten en kraamzorgcentra. Net als elke bevalling verschillen ook de zwangerschappen, om het verloop van de zwangerschap goed in de gaten te houden, vragen te beantwoorden en voorlichting te geven kom je regelmatig op controles.

Nadat je je hebt aangemeld sturen we een mail met allerlei leuke en interessante informatie.  Ook maken we binnen 1 week de eerste afspraak. Hierbij vertellen we wat over onze verloskundigenpraktijk en stellen we vragen over je gezondheid, gezondheid van de familie eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen. Ook bespreken we onderwerpen als werken, leefgewoontes en hoe je je voelt en er is ruimte voor je vragen. Je krijgt allerlei folders mee met informatie en een inlegvelbeladvies uitleg over situaties waarin wij graag willen dat je de diensttelefoon belt. Tijdens de controle wordt de bloeddruk gemeten, je wordt gewogen en gekeken hoe lang je bent. Soms verwijzen we naar een dietiste. En (indien gewenst) wordt uitleg gegeven over mogelijke onderzoeken naar de gezondheid van de baby. Meer informatie hierover kun je vinden op de volgende link: Combinatiest ( de nekplooimeting) en SEO (de 20 weken echo)
Wekelijks bespreken wij met een gynaecoloog en een klinisch verloskundige uit het Slingelandziekenhuis iedere zwangere die die  week is ingeschreven. Ook de cliënten va n de gynaecoloog. We bespreken het “zorgpad”:  mag de verloskundige de zorg leveren of moet Mw. onder zorg bij de gynaecoloog.

De eerste echo vindt plaats rond de 7de zwangerschapsweek, vanaf 6+ weken kun je namelijk het hartje van de baby zien kloppen. Om de baby goed in beeld te brengen zal dit een vaginale echo zijn. Als hierbij iets bijzonders gezien wordt, zullen we dit altijd vertellen. Daarnaast krijg je een laboratoriumformulier mee om bloed te laten prikken. De eerste bloedcontrole is rond de 10 weken zwangerschap. Meer informatie kun je vinden op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/B/Bloedonderzoek_zwangeren
Rond de 10 tot 11 weken zal de tweede echo gemaakt worden. Indien er gekozen wordt om de combinatietest te laten doen regelen wij de afspraak en krijg je alle benodigde lab formulieren en de verwijzing mee. Tevens zullen we je adviseren de kraamzorg te regelen, de zorgverzekeraar te bellen en de huisarts en apotheek in te lichten. Als je niet getrouwd bent zullen jullie rond de 20 weken de achternaam van de baby moeten regelen.

Na de tweede echo volgt na 2 tot 3 weken een controle om naar het hartje te luisteren en de bloeduitslagen door te nemen. Daarna is er een controle, weer na 3 weken. We plannen dan de 20 weken echo in, meten de bloeddruk, voelen naar de groei van de baarmoeder en luisteren/kijken naar de baby. In alle volgende afspraken zullen we de bloeddruk controleren, aan de buik voelen om de groei van de baby in de gaten te houden en naar het hartje luisteren. Natuurlijk is er ook ruim tijd om te praten over hoe je je voelt, hoe gaat het op het werk, allerlei klachtjes etc. Na de 20 weken echo kom je rond de 22/ 23 weken weer op controle. In totaal zullen er zo'n 12 tot 13 controles plaatsvinden. In het begin minder vaak dan op het einde van de zwangerschap. Vanaf een week of 38 zelfs iedere week. Een controle neemt 15 , 20, 30 of 40 minuten in beslag.

Als het nodig is, wordt er tussen de 24 en 28 weken extra op suiker geprikt.

Rond de 25ste week wordt er weer naar het  “zorgpad” gekeken. Mogen wij als verloskundigen nog steeds je zorg leveren of zijn er complicaties en moet je toch onder zorg van de gynaecoloog komen? Ook wordt er gevraagd naar jullie tevredenheid! Natuurlijk horen we graag dat jullie tevreden zijn. Maar is er iets bijzonders of “loopt” het niet zo soepeltjes……dit horen wij natuurlijk ook graag zodat we dit soort dingen onderling kunnen bespreken en indien nodig aan kunnen passen. Ook bekijken we op dat moment of jullie meerdere verloskundigen hebben gezien. We zijn een “driemans” praktijk en hebben daarnaast een vaste waarneemster: Marije Hartong. Het kan soms fijn zijn om een paar keer dezelfde persoon te zien maar het kan ook fijn zijn om in ieder geval 1 keer iedereen gezien te hebben.

Als een zwangere Rhesus-D en of Rhesus-c negatief is wordt vanaf de 27ste week bloed geprikt. Tegenwoordig kan bij dit onderzoek al de Rhesus-D en Rhesus-c factor van de baby onderzocht worden. Hierdoor is het niet altijd nodig voor Rhesus-D negatieve zwangere een spuit met antistoffen bij 30 weken te krijgen. Meer informatie over de Rhesus-negativiteit kun je vinden in de folder 'zwanger, algemene informatie' of via de link: http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/bloedonderzoek/aandoeningen/bloedgroepen_rhesus_c_en_d/
Rond de 29 wkn krijgt iedereen een standaard groei echo. En dan afhankelijk van de bevindingen wordt er een herhalings echo afgesproken.
Rond de 30 weken zal het bloed weer geprikt worden, meestal alleen op ijzergehalte. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de hielprik en wordt er ingegaan over de voeding van de baby.  http://www.rivm.nl/hielprik/ en http://www.lactatiekundigenpraktijkmama.nl/index/
Ongeveer bij 33/34 weken worden er folders mee gegeven over de bevalling, baringshoudingen, baringspijn en de mogelijkheden voor pijnstilling en wordt hier uitleg over gegeven. We geven ook een 'Geboorteplan' mee. Deze is bedoeld om je eigen wensen en ideeën over de bevalling op te schrijven. Bij de volgende afspraak kunnen we hier dan uitgebreid op ingaan en je bij de bevalling goed begeleiden. Deze info krijg je ook per mail.

Rond de 35 weken wordt er een extra echo gemaakt om te kijken of de baby met het hoofdje naar beneden ligt. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de placenta, hoeveelheid vruchtwater en naar de niertjes. Bij die controle wordt extra tijd ingepland om het geboorteplan en de bevalling te bespreken (wat staat je te wachten en wanneer moet je bellen). Deze info krijg je ook per mail.
Bij de volgende controle wordt een stencil mee gegeven over het "kraambed". Hierin staat uitgelegd wat je kunt verwachten in het kraambed aan klachten maar worden ook tips gegeven: uitlegkraambed. Deze info krijg je ook per mail.

Vanaf ongeveer 37 tot 38 weken zullen de controles iedere week plaatsvinden.
Na de 41 weken zullen er extra controles plaatsvinden in het ziekenhuis. De placenta (moederkoek) veroudert een beetje en met een hartfilmpje en een echo wordt bepaald of de conditie van de baby nog optimaal is om tot de 42 weken door te dragen.

Na de 42ste zwangerschapsweek zal de zorg door de gynaecoloog overgenomen worden. Dit betekent automatisch dat de bevalling in het ziekenhuis zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de placenta toch wat verouderd is en het kindje zal bij de bevalling beter in de gaten gehouden moeten worden. Als tegen die tijd de baarmoedermond rijp is zal de bevalling opgewekt worden.